Tổng số 1 - 14 trang của 139 kết quả
Xắp xếp theo:

Bán đất Sơn La

111,11 Ngàn/m2
111,11 Ngàn/m2
Đất Ở, Đất Thổ Cư - Kích thước: 100 x 280 m -
111,11 Ngàn/m2
Đất Ở, Đất Thổ Cư - Kích thước: 15 x 60 m -
1,67 tr/m2
111,11 Ngàn/m2
Đất Ở, Đất Thổ Cư - Kích thước: 12 x 49 m -
3,39 tr/m2
3,09 tr/m2
3,45 tr/m2
2,77 tr/m2
Đất Ở, Đất Thổ Cư - Kích thước: 12 x 41 m -
2,76 tr/m2