Gấp nhà Chùa Bộc 52m2x3T, SĐCC, giá nhỉnh 5,25 tỷ.

Gấp nhà Chùa Bộc 52m2x3T, SĐCC, giá nhỉnh 5,25 tỷ.