Bỏ quy định chủ đầu tư tự nghiệm thu công trình

Bỏ quy định chủ đầu tư tự nghiệm thu công trình

 “Trước 10 ngày làm việc hoặc trước 20 ngày làm việc tùy quy mô công trình so với ngày dự kiến tổ chức nghiệm thu, chủ đầu tư phải gửi cho cơ quan quản lý nhà nước báo cáo hoàn thành hạng mục hoặc công trình để được...
Quy định cách thức đăng tải nội dung lên website NhaBan.com
Quy định cách thức đăng tải nội dung lên website NhaBan.com
13 năm trước 11:37 | 17/03/2011
Mô tả sản phẩm, thông tin đã đăng lên nếu lấy nguồn từ website khác, tác giả khác, thành viên nên ghi rõ tên xuất xứ....
Chính sách bảo mật
Chính sách bảo mật
14 năm trước 03:14 | 05/09/2009
NhaBan.com cam kết bảo vệ các thông tin riêng tư trực tuyến của bạn. Xin hãy đọc chính sách sau đây để hiểu cách chúng tôi xử...
Điều Khoản Thoả Thuận truy cập website NhaBan.com
Điều Khoản Thoả Thuận truy cập website NhaBan.com
14 năm trước 03:06 | 05/09/2009
Điều khoản Thoả thuận này được ký kết bởi và giữa NhaBan.com với bất kỳ một cá nhân, công ty hoặc một thực thể nào khác,...
Quy định sử dụng
Quy định sử dụng
14 năm trước 02:59 | 05/09/2009
NhaBan.com mong muốn thông báo đến tất cả các bạn những gì mà chúng tôi tuyên bố không nằm trong trách nhiệm và khả năng đảm...