Tổng số 1 - 115 trang của 1,152 kết quả
Xắp xếp theo:

Bán đất Khánh Hoà

1,4 tr/m2
Đất Ở, Đất Thổ Cư - Kích thước: 12 x 14.5 m -
3,45 tr/m2
Đất Ở, Đất Thổ Cư - Kích thước: 5 x 15.27 m -
19,23 tr/m2
Đất Ở, Đất Thổ Cư - Kích thước: 7 x 30 m -
65 Tỷ/m2
Đất Ở, Đất Thổ Cư - Kích thước: 10 x 32 m -
64 Tỷ/m2
12 Tỷ/m2
6 tr/m2
Đất Ở, Đất Thổ Cư - Kích thước: 6.4 x 19.375 m -
5,65 tr/m2
Đất Ở, Đất Thổ Cư - Kích thước: 5 x 14 m -
5,7 tr/m2